Hilda Groothuis: +31617027170
Wouter Klapwijk: +31683668230

Aanpak

Stap 1

Aanmelding

U kunt zich telefonisch of via onze website aanmelden. Binnen 24 uur na aanmelding nemen wij contact met u op voor het plannen van een intake. We vertellen iets over het 5 gesprekkenmodel en onze proventieve aanpak.

Stap 2

Intake

Tijdens de intake met de werknemer verkennen we diverse aandachtsgebieden rondom de begeleidingsvraag. Vervolgens maken we een analyse van de situatie en bespreken we ons advies samen met de werknemer.

Stap 3

Advies

Op basis van de intake brengen wij een schriftelijk advies uit voor de werkgever en de werknemer. In ons advies bepalen we de koers en stellen we doelen op en concretiseren we afspraken. Aansluitend doen we een voorstel over welke vorm van begeleiding en interventie ons het meest adequaat lijkt.

Stap 4

Voortgang

We werken met elkaar toe naar een concreet doel en checken tussentijds volgens de PDCA-methode of we nog steeds op de juiste weg zitten. Indien nodig stellen we tussentijds een voortgangsadvies op, welke we na goedkeuring van de werknemer met de werkgever delen. Gedurende de begeleiding zijn er contactmomenten met de werkgever en werknemer om de voortgang te bespreken en te monitoren. Hierdoor blijft iedereen op de hoogte en kan er op tijd waar nodig worden bijgestuurd.

Stap 5

Afronding

Tijdens het afrondingsgesprek evalueren we de begeleidingsvraag en bespreken we de resultaten. In het kader van terugvalpreventie staan we stil bij mogelijke aandachtspunten voor werkgever en werknemer. Na afronding brengen wij met toestemming van de werknemer hierover een schriftelijk afrondingsadvies uit aan de werkgever.

We helpen u graag verder!

Samen werken aan gezondheid en het voorkomen van verzuim.

Neem contact op